อัตราการจัดเก็บค่าบำรุงที่จอดรถ

บริการลานจอดรถ (ความจุ ๑๑๕ คัน)

๑.๑  ประตูทางเข้าด้านข้าง (ฝั่งซอยจุฬาฯ ๑๒) จะเปิดบริการให้รถเข้าจอดสมาคมฯ ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ ๒ เวลา เฉพาะวันธรรมดา

  • ช่วงเช้า เวลา ๗.๐๐-๙.๐๐ น.
  • ช่วงเย็น เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.

๑.๒  อัตราบริการให้เช่าจอดรถรายวัน จอดฟรีไม่เกิน ๑๕ นาที ๒ ชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ ๑๐ บาท