อัตราการจัดเก็บค่าบำรุงที่จอดรถ

บริการลานจอดรถ (ความจุ ๑๑๕ คัน)

๑.๑  ประตูทางเข้าด้านข้าง (ฝั่งซอยจุฬาฯ ๑๒) จะเปิดบริการให้รถเข้าจอดสมาคมฯ ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ ๒ เวลา เฉพาะวันธรรมดา ช่วงเช้า เวลา ๗.๐๐-๙.๐๐ น. และช่วงเย็น เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.

๑.๒  อัตราบริการให้เช่าจอดรถรายวัน จอดฟรีไม่เกิน ๑๕ นาที ๒ ชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ ๑๐ บาท

 

หมายเหตุ

– ฟรีสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา ที่มาร่วมประชุมผู้ที่มาร่วมประชุมกิจกรรม สนจ. และอาจารย์/บุคลากรจุฬาฯ ที่มีสติกเกอร์สีแดง/สีฟ้า/สีเขียว

– ยกเว้นการจอดฟรีในวันหยุด

– ไม่อนุญาตให้จอดรถค้างคืน