ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ

1. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ลำปาง 2. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ลำพูน 3. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ  จ.แม่ฮ่องสอน
4. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.เชียงใหม่ 5. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.น่าน 6. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ  จ.แพร่
7. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ  จ.พะเยา 8. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.เชียงราย 9. ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.พิษณุโลก
10. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ  จ.อุตรดิตถ์ 11. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ตาก 12. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.เพชรบูรณ์
13. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สุโขทัย 14. นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.นครสวรรค์ 15. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ  จ.พิจิตร
16. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.กำแพงเพชร

ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคตะวันออก

1. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ปราจีนบุรี 2. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ฉะเชิงเทรา 3. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สระแก้ว
4. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ระยอง 5. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.จันทบุรี 6. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ชลบุรี
7. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ตราด

ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคกลาง

1. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.นนทบุรี 2. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ปทุมธานี 3. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
4. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.อ่างทอง 5. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สระบุรี 6. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ชัยนาท
7. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ลพบุรี 8. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สิงห์บุรี 9. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สุพรรณบุรี
10. ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.นครปฐม 11. ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.กาญจนบุรี 12. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ราชบุรี
13. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สมุทรสาคร 14. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สมุทรสงคราม 15. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.เพชรบุรี
16. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 17. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ  จ.สมุทรปราการ 18. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.นครนายก
19. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.อุทัยธานี

ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.อุดรธานี 2. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ หนองคาย-เวียงจันทน์ 3. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.หนองบัวลำภู
4. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.เลย 5. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.มุกดาหาร 6. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ. กาฬสินธุ์
7. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.นครพนม 8. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สกลนคร 9. ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ร้อยเอ็ด
10. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ขอนแก่น 11. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.มหาสารคาม 12. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.นครราชสีมา
13. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ชัยภูมิ 14. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.บุรีรัมย์ 15. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สุรินทร์
16. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ศรีสะเกษ 17. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.อุบลราชธานี 18. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ยโสธร
19. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.อำนาจเจริญ 20. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.บึงกาฬ

ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคใต้

1. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ชุมพร 2. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สุราษฎร์ธานี 3. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ระนอง
4. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ. ตรัง 5. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.นครศรีธรรมราช 6. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.พัทลุง
7. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ภูเก็ต 8. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.กระบี่ 9. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.พังงา
10. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ปัตตานี 11. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.นราธิวาส 12. ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.ยะลา
13. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สงขลา 14. ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.สตูล