สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวสมาชิกวิสามัญ

  1. การใช้บริการจัดเลี้ยงที่สโมสรนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคิดค่าบำรุงสถานที่ในอัตราพิเศษ
  2. นำบัตรสมาชิกวิสามัญตลอดชีพ ไปสมัครเป็นสมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ จากปกติ 10,000 บาท ในราคาพิเศษ 2,000 บาทต่อปี ใช้ได้ดังนี้

2.1  ประชาสัมพันธ์ศูนย์กีฬาฯ โทร. 02-218-2848

2.2  สนามเทนนิส      โทร. 02-218-2839

2.3  สนามกีฬาในร่ม   โทร. 02-218-2878

2.4  สนามกีฬาจุฬาฯ   โทร. 02-218-2834

2.5  ห้อง FITNESS CENTER โทร. 02-218-2843, 02-218-2872

2.6  สระว่ายน้ำ 25 เมตร ( ตรงข้ามธรรมสถาน ) โทร. 02-218-2879

2.7  สระว่ายน้ำ 50 เมตร ( ชั้น M CU Sport Complex )  โทร. 02-218-7094

  1. ส่วนลด 10% ในการซื้อหนังสือที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (ทั้ง 5 สาขา คือ)

3.1 สาขาสยามสแควร์ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น G โทร. 02-254-9495, 02-218-9878, 02-218-9881

3.2  สาขาศาลาพระเกี้ยว โทร. 02-218-7001-3

3.3  สาขา ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก โทร. 055-260-162-3

3.4  สาขา ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา โทร. 044-216-131

3.5  สาขา ม.บูรพา จ.ชลบุรี โทร. 038-393-239

การสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญตลอดชีพ

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งมาทางอีเมล์ registrar@chula-alumni.com​ หรือทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ไฟล์ภาพถ่าย หรือรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาปริญญาบัตร หรือทรานสคริปท์ หรือบัตรประจำตัวนิสิต หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงว่าเคยเป็นนิสิต
  3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  4. เงินค่าสมัคร 1,000.- บาท ( หนึ่งพันบาทถ้วน )

ในกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์ สามารถส่งเงินค่าสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

««  โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่บัญชี 038-2-47850-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์

««  สั่งจ่ายเช็ค ในนาม สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หมายเหตุ :     ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่ : คุณพรรณนิดา ชนะพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 02-215-3488 ต่อ 17

อีเมล์ : registrar@chula-alumni.com

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-215-3488 02-215-6203, โทรสาร 02-216-1298