สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: (+66) 0-2215-3488, (+66) 0-2215-6203

โทรสาร: (+66) 0-2216-1298

อีเมลสำนักงาน: Office@chula-alumni.com

เว็บไซต์:  http://www.cuaa.chula.ac.th

Facebook  www.facebook.com/chulaAlumni  (ชื่อแฟนเพจศิษย์เก่าจุฬาฯ )

Twitter  @chula_alumni

Line  @chula_alumni