การเสวนาเตรียมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐

24 July 2017   ข่าว, ข่าวสนจ.

               เมื่อวันเสาร์ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ถ.พญาไท นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ  ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน “การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเป็น ประธานเปิดการเสวนา “เคล็ดลับ & การเตรียมตัว” การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี การแสดงสุนทรพจน์ ของ เรืออากาศตรีชนสร เฉลิมทรัพย์ รองชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศมาร่วมการเสวนา