พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

26 พฤศจิกายน 2018   ข่าว, ข่าวสนจ.

 

                นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์   ที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สวนลุมพินี