งานนวมมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๑ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อุทยาน ๑๐๐ ปีจุฬาฯ

13 ตุลาคม 2018   ข่าว, ข่าวมหาวิทยาลัย, ข่าวสนจ.

 

                สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน  “ นวมมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๑ ”  เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อุทยาน ๑๐๐ ปีจุฬาฯ  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคม และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬา วางพานพุ่มถวายสักการะ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดธูปเทียนถวายสักการะ และนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายกสมาคม อ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายสักการะ และร่วมกันขับร้องเพลง  “ รักในดวงใจนิรันดร์ ”  ประมาณ ๑,๐๐๐ คน