สมาคมจำหน่ายเหรียญปิยมหาราชานุสรณ์ 2550 ด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหลังเป็นตราพระเกี้ยว ชุบทองคำ 99 % ชุบเงิน 99 % และชุบทองชมพู 99 % จำหน่ายราคาชุดละ 999 บาท พร้อมบรรจุใส่กล่องกำมะหยี่ รายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบ “ทุนจุฬาสงเคราะห์” เพื่อมอบให้แก่นิสิตที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

(เหรียญมีจำนวนจำกัด)


 แบบสั่งซื้อเหรียญปิยมหาราชานุสรณ์ เนื่องในวาระที่สมาคมครบ 72 ปีสนใจติดต่อได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.02-215-3488  โทรสาร 02-216-1298

E-mail: office@chula-alumni.com